Digitale methode beeld bij de hand
voor beeld- en kunstonderwijs op alle
niveaus met in de praktijk gegeven,
met leerlingenwerk geïllustreerde
kwaliteitslessen in beeld, uitgebreide
leerinhoudspecials, losse lessen
en een verrassend leerinhoudspel
Waarom beeld bij de hand?

De methode beeld bij de hand bestaat uit losse onderdelen: in de praktijk gegeven lessen geordend in digitale nummers rondom thema's, losse lessen die afzonderlijk en in verband met elkaar gekocht en gebruikt kunnen worden, leerinhoudspecials, onderwerpspecials en het leerinhoudspel. Daarmee kun je helemaal naar eigen behoefte leerlijnen samenstellen.

Doel van de methode is:
 • leren kijken en interpreteren, associëren, probleemoplossend denken, verbeelden en creëren én het ontwikkelen van fijne motoriek
 • de ongebreideldheid van leerlingen ondersteunen met een beeldende probleemstelling, heldere lesstructuur en leerinhoud met in de praktijk door collega's uitgevoerde lessen op alle niveaus en lessuggesties in de beeldende vakken en kunst beeldend, geïllustreerd door leerlingenwerk.
 • de structuur bieden waarmee je een les, een lessenserie en een werkplan voor alle leerjaren opbouwt


 • Makers van de methode zijn Stella Ruhe en Jacquelien de Jong.
  Stella Ruhe is uitgever en was eerder onder meer docent beeldend in het AVO en docentenbegeleider en medeontwikkelaar van vakdidactiek in de vakgroep beeldende vakken van diverse projecten van de Landelijke Pedagogische Centra;
  Jacquelien de Jong is hoofd van de vakgroep beeldende vakken van de Marnix Academie in Utrecht en vakdidacticus aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
  beeld

  • Perfect lesmateriaal voor scholen
  zonder vakleerkrachten bevo

  • Onmisbaar studiemateriaal voor
  Pabostudenten en opleidingsinstituten

  • Te ordenen tot eigen leerlijn
  beeld bij de hand
  de meest flexibele methode voor de beeldende vakken