StellaRuheProducties
Mauvestraat 29d
1073 RG Amsterdam

info©beeldbijdehand.nl
KvK Amsterdam 34307423
Informatie over abonnementen en overige uitgaven
jaargang 2013/2014

Vanaf september 2014 verschijnen er geen nieuwe jaargangen meer van beeld. Wij maken alleen nog losse leerlijnen waarvan we de verschijning aankondigen op de pagina Nieuws. De andere losse uitgaven zoals die op deze site staan blijven we verkopen tegen lagere prijzen. Het abonnementsysteem gaat voorlopig vervallen. Als we weer op basis van abonnementen gaan werken, laten we dat via de website weten.

Hieronder vind je de prijzen van de losse uitgaven binnen de methode beeld bij de hand. Alle prijzen zijn inclusief 21 % btw.

Prijzen van de losse uitgaven

  • Leerlijnen met doorlopende lesopbouw en uitgewerkte lessen in een techniek, beeldend aspect etc. vanaf onderbouw PO t/m bovenbouw AVO/BRO (op zijn vroegst vanaf najaar 2014, aankondiging op p. Nieuws)
25,00
  • Losse digitale nummers (ca. 25 lessen en lesideeën)
20,00
  • Losse digitale jaargang (4 themanummers, ca. 100 lessen en lesideeën)
50,00
  • Losse lessen uit het archief, (minimum)afname per 5 naar keuze
10,00
  • Leerinhoudspel om zelf originele lessen te maken
25,00
  • Leerinhoudspecials over alle onderdelen van de leerinhoud met 5 daaraan gerelateerde lessen op verschillende niveaus
20,00
  • Onderwerpspecials BO en AVO met 10 lessen over het onderwerp
20,00

© StellaRuheProducties 2008. Illegale verspreiding van nummers van en lessen uit beeld bij de hand en/of van onze andere uitgaven via cd's, dvd's of andere media en/of publicatie van nummers, lessen en/of onze andere uitgaven op websites met de mogelijkheid voor buitenstaanders anders dan abonnementhouder(s) om die gratis cq tegen betaling te downloaden en/of alle andere manieren van schending van het copyright, is strikt verboden. Bij constatering sturen wij de verspreider of de eigenaar van de betreffende site een naheffing voor de prijs van tenminste 500 persoonlijke abonnementen!
beeld

• Perfect lesmateriaal voor scholen
zonder vakleerkrachten bevo

• Onmisbaar studiemateriaal voor
Pabostudenten en opleidingsinstituten

• Te ordenen tot eigen leerlijn